Наукова робота - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Наукова робота

За остання п’ять років  захищено дві докторські дисертації:

Куйбіда В.В. «Розвиток природознавства на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ ст. : витоки, еволюція народної і наукової термінології» 07.00.07 – історія науки й техніки, 2012 р.

Пангелова Н.Є. «Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання» 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 2014 р.

Захищено кандидатські  дисертації:

Яхно Є.Г. «Комплексний розвиток фізичних і моральних якостей дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання», 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, науковий керівник  проф.  Пангелова Н.Є.;

Голуб В.А. «Реалізація принципів єдності фізичного та морального виховання на уроках фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку», 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, науковий керівник  проф. Волков Л.В.;

Пангелов С.Б. «Організаційно-методичні передумови виникнення і розвитку фізичної рекреації як форми активного дозвілля людини» 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, науковий керівник  проф. Круцевич Т.Ю.;

Шамардін В.М. «Технологія управління системою багаторічної підготовки футбольних команд вищої кваліфікації», захищена в березні 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури» 24.00.02 – олімпійський і професійний спорт, науковий керівник проф. Волков Л.В.;

 Орлов О.І. «Методика навчання бойовим мистецтвам студентів вищих навчальних закладів», 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізичне виховання, основи здоров’я ), науковий керівник 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, науковий керівник проф. Волков Л.В.;

Чупрун Н.Ф. «Формування координаційних здібностей молодших школярів у процесі занять хореографією» 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізичне виховання, основи здоров’я), науковий керівник  проф.  Волков Л.В.

Самолюк А.А. «Формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах» 13.00.07 – теорія та методика виховання), науковий керівник, доц. Троценко В.В.

Кравченко Н.П. «Формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я в процесі туристсько-краєзнавчої роботи» 13.00.07 – теорія та методика виховання, науковий керівник, доц. Троценко В.В.

Отримали вчені звання доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання: Півень О.П., кафедри спортивних ігор: Коханець П.П., Троценко Т.Ю.,  кафедри фізичного виховання і спорту: Пивовар А.А., Потужній О.В., Поліщук В.В.

Студентська науково-дослідна робота.

У рамках студіювань наукових шкіл та кафедр факультету працюють студентські проблемні групи «Теоретико-методичні особливості дитячого та юнацького спорту» – (керівник, професор Л.В. Волков); «Вдосконалення психофізичної підготовки дітей дошкільного віку» – (керівник, професор Н.Є. Пангелова); «Теоретико-методичні засади виховання у підлітків та старшокласників особистісних позицій засобами туризму і краєзнавства» – (керівник, доцент В.В. Троценко). Результатами їх роботи є захищені дисертації, публікації в фахових журналах. Значний масив друкованих робіт опубліковано в збірниках Всеукраїнських студентських конференцій, які були проведені в університеті:

  • Актуальні проблеми розвитку спортивних дисциплін і туризму в закладах освіти : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (14 квітня 2011 р., м. Переяслав-Хмельницький). – К. : Міленіум, 2011. – вип. 5. – 421 с.
  • Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер., 20-21 квітня 2011 р.. – К.: Міленіум. – 2011. – 216 с.
  • Актуальні проблеми розвитку спортивних дисциплін і туризму в закладах освіти : матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (27 квітня 2012 року, м. Переяслав-Хмельницький). – К. : Міленіум, 2012. – вип. 6. – 453 с.
  • Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер., 20-21 квітня 2012 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2012. – 197 с.
  • Актуальні проблеми розвитку спортивних дисциплін і туризму в закладах освіти : матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (16 травня 2013 року, м. Переяслав-Хмельницький). – К. : Міленіум, 2013. – вип. 7. – 487 с.
  • ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи» (23 жовтня 2013 року) – спільно з Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка;
  • Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер., 18-19 квітня 2013 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2013. – 282 с.
  • Актуальні проблеми розвитку спортивних дисциплін і туризму в закладах освіти : матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (16 травня 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький). – К. Міленіум, 2014. – вип. 8. – 516 с.
  • Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту і туризму у закладах освіти : матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький). – К. : Лукашевич О.М., 2015. – вип. 9. – 148 с. 

Участь студентів у зовнішніх Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт

У 2008 н. р. призерам ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізичне виховання» стала Лілія Ковальчук – ІІІ місце (м. Луганськ, ЛДПУ (науковий керівник, професор Н.Є. Пангелова); призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт була Катерина Касатова – ІІІ місце (Національний університет фізичного виховання і спорту, м. Київ, 2008 р. (науковий керівник, професор Н.Є. Пангелова).

У 2012 н. р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Переяслав-Хмельницький) ІІ місце посіла Еліна Федюк (науковий керівник, професор Н.Є. Пангелова); у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Київ) ІІІ місце посів Артур Свінціцький (науковий керівник, професор Пангелова Н.Є.).

У 2013 н. р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Переяслав-Хмельницький) ІІ місце зайняв Олександр Бублей (науковий керівник, доцент Степаненко В.М.); у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Київ) ІІ місце зайняла Вікторія Бартовська (науковий керівник, професор Пангелова Н.Є.).

У 2014 н. р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Суми) ІІІ місце посів Денис Цапук (науковий керівник, доцент Базилевич Н.О.).

У 2015 н. р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Суми) ІІІ місце посів Денис Цапук (науковий керівник, доцент Степаненко В.М.); у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Суми) ІІІ місце посіла Ірина Красова (науковий керівник, професор Пангелова Н.Є.).

У 2016 н. р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Суми) ІІ місце посів Денис Цапук (науковий керівник, доцент Степаненко В.М.); у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Суми) ІІ місце зайняв Денис Цапук (науковий керівник, професор Пангелова Н.Є.).

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в 2011-2013 рр. базовим навчальним закладом з проведення олімпіади за спеціальністю «Фізичне виховання» був визначений ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Уперше за часи незалежності України наш факультет запропонував і був розроблений новий блок завдань з біохімії фізичної активності, фізіології спорту інших фундаментальних дисциплін медично-біологічного циклу. Підготовка, організація і проведення олімпіади були схвалені і позитивно оцінені Міністерством та провідними фахівцями з фізичного виховання. Надалі і понині він є в змістовій частині програми олімпіади.

Перейти до вмісту
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet